Filozofia Sebastiana Kneippa pre zdravý život

Účinná filozofia Sebastiana Kneippa spočíva na piatich základných pilieroch, ktorými sú voda, rastliny, pohyb, strava a rovnováha. Na základe týchto pilierov vyvinul Kneipp všeobecne platné a praktické pravidlá vrátane spôsobu ich aplikácie. Jeho metódy a názory sú dnes nielen aktuálnejšie ako kedykoľvek predtým, ale s rôznymi obmenami sa objavujú v mnohých ďalších koncepciách pre zdravie, ako je potrebné wellness.

 

 

"Príroda je najlepšia lekáreň" - tak možno zhrnúť Kneippov filozofiu. Kneippovi išlo predovšetkým o prevenciu chorôb: "Predchádzanie je lepšia ako liečenie," pretože "zostať zdravý a dlho žiť chce každý, ale málokto pre to niečo robí." U Kneippa však nemá silné príkazy, ktoré treba dodržiavať. Jeho koncepcia je naopak flexibilná a otvorená.

 

Produkty ktoré by Vás mohli zaujať